Blog    Galéria    Video    Kontakt    2 % z dane    Zasielanie noviniek  
  Index   Piatok 03.12.2021 » 201412 
2 % Z DANE
07.03.2019 10:00 | 5395x


Našu stenu vo Vrútkach úspešne prevádzkujeme už 5. zimnú sezónu. Nejedná sa o komerčnú
záležitosť, ale o klubovú stenu. Aj vďaka minuloročnej podpore a poukázaní 2 % zo zaplatenej
dane, sme mohli zaplatiť nájom 420 €, elektrinu 250 € a ďalšie
poplatky spojené
s prevádzkou nášho klubu a horolezeckej steny, taktiež namalovať a obnoviť celú lezeckú stenu.

V mene Horolezeckého klubu NEOLIT Martin by som Vás týmto rád poprosil o podporu
našej činnosti a prevádzkovania našej lezeckej steny v Kine 1. máj vo Vrútkach, a to
poukázaním sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej alebo právnickej
osoby za rok 2019 nášmu klubu.

Vyzbierané peniaze budú použité na podporu rozvoja lezenia a práce s deťmi a mládežou,
inováciu našej lezeckej steny vo Vrútkach, na údržbu a preisťovanie lezeckých
oblastí v regióne Turiec a na športovú činnosť nášho klubu.

Prezentáciou našej činnosti na festivale Hory a mesto Martin by sme radi pritiahli mládež
k aktívnemu využívaniu svojho voľneho času.

Za poukázanie 2 % z daní za rok 2019, Vám vopred ďakujem.

Obchodné meno: Horolezecký klub NEOLIT
Právna forma: Občianske združenie
Adresa: Sklabinská 148/10, 036 01, Martin
IČO: 420 706 43
DIČ: 2023 1975 06

Tlačivá na stiahnutie:
Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane.
Potvrdenie o zaplatení dane.

 

AKO  POUKÁZAŤ  2% Z DANE:

Ak ste PRÁVNICKÁ osoba alebo FYZICKÁ osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama.

Súčasťou daňového priznania sú už príslušné kolónky, v ktorých treba vyplniť 2% z dane z príjmov
a identifikačné údaje o našom združení. IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava.

Postup na poukázanie 2% (3%) pre ZAMESTNANCOV.

1. Do 15.02.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
    a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať,
        ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
    b) 3
% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom
        Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.
4. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
5.
Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním
    Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016.
6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Adresu si nájdete tu: 
   
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost 
7.
Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní 
    minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

 

Stena Vlado Linek © 1999 - 2021 Jozef Krištoffy